Soppkök Malmö

Soppkök Malmö är ett initiativ taget av privatpersoner med syfte att belysa problematiken kring den utbredda hemlösheten i Sverige samtidigt som vi medverkar till förändring. Vi förespråkar en öppen dialog kring hemlösheten i syfte att driva frågan framåt mot en lösning och hänvisar till att man för denna dialog direkt med medmänniskorna vars liv det faktiskt handlar om.


cja design fick förfrågan om jag ville hjälpa till att ta fram en ny logotype samt affischer och andra trycksaker, självklart hjälper jag Soppkök Malmö i deras arbete för att hjälpa utsatta.

www.soppkokmalmo.se