Corner Property Partners

Corner Property Partners verkar inom affärsområdena för fastighetsförvaltning och bostadsutveckling på den nordiska marknaden.


cja design gör trycksaker (fönsterfolieringar och prospekt) för Corner Property Partners via Destrada och Björn Höglund .

www.cornerpp.com